TEAM

FACULTIES

QuKun

 • Kun QU, Ph.D., Principle Investigator
 • Professor, School of Life Science, USTC, China
 • 2014-2016: Director of Bioinformatics, School of Medicine,
  Stanford University, USA

  2012-2014: Sr. Bioinformatics Scientist, School of Medicine,
  Stanford University, USA 
  2004-2010: Ph.D., Physical Chemistry, Indiana University, USA 
  1999-2004: B.S., Chemical Physics, USTC, China 
 • qukun@ustc.edu.cn

LiBin

 • Bin LI, Ph.D.
 • Associate Research Professor, School of Life Science, USTC, China
 • 2014-2016:Postdoctoral Scholar, Department of Chemistry,
  Columbia University, USA

  2010-2014: Postdoctoral Scholar, Department of Chemistry,
  University of California, Berkeley, USA 
  2004-2010: Ph.D., Dalian Institute of Chemical Physics,
  Chinese Academy of Sciences, China 
  1999-2004: B.S., Chemical Physics, USTC, China 
 • libin03@ustc.edu.cn

STAFF

JinChen

POST-DOCTORAL FELLOWS

LiYang

GuoChuang

GRADUATE STUDENTS

FangJingwen

ZuoZuqi

ZongDandan

HuangBeibei

ZhuLianbang

LiKun

LiuQian

CaiPengfei

ZhangWen

DuPengcheng

YuQiaoni

UNDERGRADUATE STUDENTS

WangWanli

Sun Yanping

Lu Yichen

WangXinxin

JinLiying

ALUMNI

JinYonghao

VISITING STUDENTS / INTERNS

Yajie WU, University of Liverpool, UK. Email: hlywu2@liv.ac.uk