TEAM

FACULTIES

QuKun

Education and Appointment:
2016.06-Present: Professor, USTC
2014.04-2016.05: Director of Bioinformatics, School of Medicine, Stanford University, USA
2012.01-2014.03: Sr. Bioinformatics Scientist, School of Medicine, Stanford University, USA
2010.06-2011.12: Bioinformatician, School of Medicine, Stanford University, USA
2009.08-2010.05: Bioinformatics Specialist, City of Hope, USA
2004.07-2010.02: Ph.D., Physical Chemistry, Indiana University, Bloomington, IN, USA
1999.09-2004.06: B.S., Chemical Physics, USTC, China


LinJun

 • Jun LIN, Ph.D.
 • Associate Professor, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2014-2016: Postdoctoral Scholar, School of Life Sciences, USTC, China

  2009-2014: Ph.D., School of Life Sciences, USTC, China
  2005-2009: B.S., Biotechnology,
  Southwest University of Science and Technology, China
 • linjun7@ustc.edu.cn

GUOCHUANG

 • Chuang GUO, Ph.D.
 • Associate Professor, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2016-2019: Postdoctoral Scholar, School of Life Sciences, USTC, China
  2009-2016: Ph.D., Institute of Immunology, USTC, China
  2005-2009: B.S., School of Life Sciences, USTC, China
 • gchuang@ustc.edu.cn

LIUXU
 • Xu LIU, Ph.D.
 • Associate Research Professor, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2019-2022: Postdoctoral Scholar, Hefei National Laboratory for Physical
  Sciences at Microscale, USTC, China
  2014-2019: Ph.D., School of Life Sciences, USTC, China
  2010-2014: B.S., School of Life Sciences, Anhui Normal University, China
 • lxu1016@ustc.edu.cn

STAFF

RenLifang

ZhangXinYang

POST-DOCTORAL FELLOWS

GaoXuYuan
 • Xuyuan GAO, Ph.D
 • Postdoctoral Scholar, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2014-2019: Ph.D., Department of Pathology, HKU, China
  2010-2014: B.S., School of Life Sciences, USTC, China
 • gxybest@ustc.edu.cn

JingWen Fang
 • Jingwen FANG, Ph.D
 • Postdoctoral Scholar, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2014-2019: Ph.D., School of Life Sciences, USTC, China
  2010-2014: B.S., School of Life Sciences, USTC, China
 • fjingwen@mail.ustc.edu.cn

ShouZhen Li
 • Shouzhen LI, Ph.D
 • Postdoctoral Scholar, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2014-2020: Ph.D., School of Life Sciences, USTC, China
  2010-2014: B.S., School of Life Sciences, USTC, China
 • lshouzhe@ustc.edu.cn

Zongcheng Yang
 • Zongcheng YANG, Ph.D
 • Postdoctoral Scholar, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2018-2021: Ph.D., School of Stomatology, Shandong University, China
  2015-2018: MS., School of Stomatology, Shandong University, China
  2010-2015: BS., School of Stomatology, Shandong University, China
 • yang_chen1107@ustc.edu.cn

Lingming Kong
 • Lingming KONG, Ph.D
 • Postdoctoral Scholar, Division of Life Sciences and Medicine,
  USTC, China
 • 2017-2021: Ph.D., Department of General Surgery, Shengjing Hospital,
  China
  2012-2017: B.M., School of Clinical Medicine, China Medical University,
  China
 • konglingming@ustc.edu.cn

Yinlei Hu
 • Yinlei HU, Ph.D
 • Postdoctoral Scholar, Division of Life Sciences and Medicine&
  School of Mathematical Sciences, USTC, China
 • 2016-2022: Ph.D., School of Mathematical Sciences, USTC, China
  2012-2016: B.S., School of Mathematics and Statistics, Henan University,
  China
 • hyl2016@mail.ustc.edu.cn

GRADUATE STUDENTS

JinLiying

JinLiying

JinLiying

Chunpeng Chen

Nianping Liu

Hao Xu

Longfei Li

Junyu Wang

Yanbing Hou

SuWuJiaNan

RuoMing Sun

MingHao Fang

XinFeng Yao

ShuYan Wang

Ke Liu

Kaixing Chen

Yu Shi

Siyuan Wan

Songwen Luo

Kun CHEN

Zitian LIU

Zongkai LI

Ao ZHENG

Mengjun Pu

Yuanzhe Li

Wentao Deng

Yexin Shen

UNDERGRADUATE STUDENTS

Zihuang Lu

Shuqi Fu

Bowen Zhao

Shanghao Dai

Yao Xiao

ALUMNI

Meifang TANG, Graduate Student, City University of Hong Kong.Meifang176@mail.ustc.edu.cn

Ke LIU, Graduate Student, Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology.liuk19990617@gmail.com

Jie Gao, Undergraduate Student, Institute of Neuroscience, CAS.richardo@mail.ustc.edu.cn

Zhuoqiao SHEN, MS.ustcszq@mail.ustc.edu.cn

Qiaoni YU, Ph.D., Shanghai Genechem Co., Ltd. qiaoni.yu@genechem.com.cn

Pengfei CAI, Ph.D., Huada Gene Research Institute. caipf@mail.ustc.edu.cn

Wen ZHANG, Ph.D., Insilico medicine.wen2017@mail.ustc.edu.cn

Guangtao XU, Ph.D. Candidate, The Pennsylvania State University. taotao222@mail.ustc.edu.cn

Beibei HUANG, Ph.D. The First Affiliated Hospital of USTC. huangbb@mail.ustc.edu.cn

Kun LI, Ph.D., Human Resources Service Center of ChongChuan District. lkun@mail.ustc.edu.cn

Qian LIU, Ph.D., Soochow Securities Co. Ltd. liuqiann@mail.ustc.edu.cn

Xuetong ZHAO, Graduate Student, Institute of Microbiology. xtzhao16@mail.ustc.edu.cn

Liying JIN, Ph.D. Candidate, University of Oxford. roseaux@mail.ustc.edu.cn

Hanmin LI, Ph.D. Candidate, King Abdullah University of Science & Technology. lhm90731@mail.ustc.edu.cn

Zhentao LI, Ph.D. Candidate, University of California, Davis. lzt12345@mail.ustc.edu.cn

Dandan ZONG, Ph.D., YuCe Bio. dandanz@mail.ustc.edu.cn

Yang LI, Ph.D., Beijing Genomics institution(BGI). lyssg@ustc.edu.cn

Erting TANG, Ph.D. Candidate, The University of Chicago. ertingtang@uchicago.edu

Zihan XU, Ph.D. Candidate, The Rockefeller University. zxu@rockefeller.edu

Zuqi ZUO, Ph.D., ShiYu Capital. zuozuqi@163.com

Jingwen FANG, Ph.D., CEO of HanGene. fjingwen@mail.ustc.edu.cn

Lianbang ZHU, Ph.D. Candidate, USTC. lianbang@mail.ustc.edu.cn

Yichen LU, Ph.D. Candidate, USTC. evalu@mail.ustc.edu.cn

Yanping SUN, Ph.D. Candidate, USTC. syp523@mail.ustc.edu.cn

Pengcheng DU, MS, NORTHEAST SECURITIES CO., LTD. hitdpc13@163.com

Xinxin WANG, Ph.D. Candidate, Washington University in St. Louis. xinxin.wang@email.wustl.edu

Wanli WANG, Ph.D. Candidate, Baylor College of Medicine, USA. wwljjr45@mail.ustc.edu.cn

Yonghao JIN, Ph.D. Candidate, Umass Medical School, USA. yonghao.jin@umassmed.edu

Xiaoya ZHANG, Ph.D. Candidate, University of Wisconsin-Madison. xy7king@mail.ustc.edu.cn

Yitian ZHOU, Ph.D. Candidate, Peking Union Medical College. zhouyt@mail.ustc.edu.cn

FORMER STAFF

JinChen

LiBin

 • Bin LI, Ph.D.
 • Director of Bioinformatics Center, National Institute of Biological Science,
  Beijing, China
 • 2016-2021: Associate Research Professor, Department of Life Sciences
  and Medicine,USTC, China
 • libin@nibs.ac.cn

VISITING STUDENTS / INTERNS

Yajie WU, University of Liverpool, UK. hlywu2@liv.ac.uk

Naveen T Arunachalam, MIT, US. narunach@mit.edu

Genevieve Barton, University of Western Australia. gen117@live.com.au